Muliakanlah (KJ-100)

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah,
Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht'ra turun ke bumi
bagi orang pengasihanNya.

Muliakanlah Tuhan Allah!
Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang,
Bagi orang pengasihanNya,
bagi orang pengasihanNya.

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah,
Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht'ra turun ke bumi
bagi orang pengasihanNya.
Amin, amin, amin.