Anak Yang Dijanji (KJ 122)

Anak yang dijanji, Anak yang ditunggu,
lahir di Betlehem.
NamaNya Yesus, namaNya Yesus.
Mari menyembahNya.
Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita.
Imanuel, Allah menyertai kita.

Raja yang perkasa, yang membawa damai,
datang di dunia.
NamaNya Yesus, namaNya Yesus.
Mari menyembahNya.
Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita.
Imanuel, Allah menyertai kita.