Lagu Natal

Bumi dan Langit, Pujilah (KJ 286)

Bumi dan langit, pujilah Yang Tinggi dan Kudus:
FirmanNya mahamulia dan jalanNya tentu.
Betapa kasih hikmatNya! Kendati kita aib:
Sang Adam Baru menjelma, Penolong yang ajaib.

O hikmat kasih! Dialah tak jatuh diserang:
di dalam darah-daging pun berjuang danmenang.

Tak sekedar karunia yang dimilikiNya:
hakekat Allah yang kekal yaitu kodratNya.

Dialah Insan yang benar: set''ru dibantingNya.
Hukuman bagi insan pun ditanggung olehNya.

DukaNya di Getsemani, wafatNya di salib
teladan bagi muridNya menanggung yang pedih.

Bumi dan langit pujilah Yang Tinggi dan Kudus;
firmanNya mahamulia dan jalanNya tentu.

Pengikut Kristus, Nyanyilah (KJ 284)

Pengikut Kristus, nyanyilah, bedendang dan menari,
terhibur oleh kurnia bersatu dalam kasih: Terang Ilahi
berseri, yang dari sorga diberi; harganya paling mahal.

Si jahat dan kuasa maut membuatku binasa. ''Ku lahir
dalam kemelut, tersiksa oleh dosa. Semakin ake terjerat:
celaka aku yag sesat, dirasuk kejahatan.

Percuma perbuatanku, niatku sudah salah; durhaka keinginanku,
melawan hukum Allah. Berputus asa dan cemas di pintu maut
terhepas, ''ku harus ke neraka!

Allahku pun terharulah melihatku melarat; Ia mengingat rahmatNya
dan ingin ''ku selamat; berpaling Ia padaku dengan anugerah penuh,
berkurban yang termahal.

SabdaNya pada putraNya: "T''lah tiba zaman rahmat; pergilah Kau
ke dunia, s''lamatkan yang melarat. Supaya dosa tak tetap, kuasa maut
pun lenyap, berilah hidup baru!"

Segala Benua dan Langit Penuh (KJ 281)

Segala benua dan langit penuh dengan bunyi Nama yang sangat
merdu, penghiburan orang berhati penat, pegharapan orang
yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus?
Sesungguhnya Yesus yanglayak benar dib''ri Nama itu, kudus dan
besar, yang oleh sengsara kematianNya memb''ri keampunan
dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus?

Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak,
dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah:
"Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal namaMu, Penebus!"

Datanglah, Ya Yesus (KJ 273)

Datanglah, ya Yesus, yang lama dinantikan; bebaskanlah
semua, kami yang disiksa dosa! Tuhan b''rikan kami sentosa
dan hiburan, harapan sekalian umat yang merindukanMu.
Datanglah, datanglah, Tuhan, datanglah!

Anak Allah Bapa, Kau yang menjadi Raja, yang menebus
umatMu; datanglah KerajaanMu! Perintahlah kami dengan
RohMu yang suci, dan usir kegelapan, pencobaan jauhkanlah.
Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah!

Dalam Dunia Penuh Kerusuhan (KJ 260)

Dalam dunia penuh kerusuhan, ditengah kemelut permusuhan
datanglah KerajaanMu; di Gereja yang harus bersatu, agar nyata
manusia baru, datanglah KerajaanMu!
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!

Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan
datanglah KerajaanMu; di lautan, di gunung, di ladang
dan di badai, di pasar, di jalan datanglah KerajaanMu!
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!

Dalam hati dan mulut dan tangan dengan kasih, dengan
kebenaran datanglah KerajaanMu; kar''na Kaulah empunya semua,
demi Kristus umatMu berdoa: datanglah KerajaanMu!
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!

Yesuslah Raja yang Menang (KJ 248)

Yesuslah Raja yang menang sejauh edaran surya t''rang, seputar bola dunia, menghalau g''lap selamanya. Yesuslah Raja yang menang sejauh edaran surya t''rang, seputar bola dunia, menghalau g''lap selamanya. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadaNya; namaNya harum dan kudus, dipuji umatNya terus. Segala bangsa dunia memuliakan kasihNya; dan suara anak berseru, "Ya, Tuhan, agung namaMu!" K''rajaanNya penuh berkat; terhibur orang yang penat, tawanan dosa bebaslah, ditinggikanNya yang rendah. Dalam terang kuasaNya kutukan maut terhapuslah; turunan Adam diberi warisan baru tak terp''ri. Mahluk semua, bangkitlah memuji Raja semesta! Malaikat pun bernyanyilah dan bumi pun ikut bergema.

Jurang di Hati Lekas Timbuni (KJ 142)

Jurang di hati lekas timbuni, gunung dosamu ratapkanlah!
Siapkanlah jalan di gurun sunyi: Allahmu datang segera!

Suara Yohanes pun berkumandang: "Orang berdosa bertobatlah!
Kamu kubaptis di dalam Yordan, dosamu diampunilah!"

Ingatlah, Yesus telah berfirman: "Air dan Rohlah yang kau perlu,
agar kebali kau dilahirkan dan Allah menerimamu!"

Siap di tangan melati putih, suling dan tifa bunyikanlah!
Dalam pelataran orang suci sambutlah Raja mulia!

Yesus, Tuhan, Engkaulah Mesias (KJ 141)

Yesus, Tuhan, Engkaulah Mesias, diurapi dengan Roh Ilahi,
Kaulah Nabi, Imam, Raja kami, Putra Allah, sempurna dan Ikhlas.

Kau setara dengan Allah Bapa, Takhta sorga Kekal Kaumiliki,
rela turun ke dunia ini, Kau menjadi rendah bagai hamba.

Dala Yordan Engkau dibaptiskan menggenapkan amanat BapaMu;
sampai mati setia dan patuh bagi kami Engkau disalibkan.

Kau terima baptisan Yohanes. Agar kami selamat abadi,
terbenamlah Engkau bagi kami yang ke dalam tubuhMu dibaptis.

Dari maut Engkau dibangkitkan, mahaagung namaMu, ya Tuhan;
dalam Dikau kekal ditemukan hudup baru penuh kesucian.

O Yesus Kristus, T'rang Baka (KJ 140)

O Yesus Kristus, T'rang baka, dunia gelap sinarilah;
tuntun yang susah dan lesu masuk ke kandang dombaMu.

Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah;
halau godaan penyemu dengan terang cahayaMu.

Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya
hingga padanya Kauberi damai sorgawi tak henti.

Yang tuli buatlah sembuh "kan mendengarkan sabdaMu;
yang bisu pun pulhkanlah "kan mengungkapkan imannya

Yang buta Kaucelikkanlah, yang tercerai satukanlah;
pulangkan yang menjauhiMu, yang ragu buatlah teguh.

Maka bersatu-padulah sekarang dan selamanya
kami memujiMu terus dalam terangMu yang kudus.

Pages